PRESENTATIE

BEVORDEREN VAN HET LIBERALE GEDACHTEGOED EN VAN INDIVIDUELE VRIJHEDEN IN DE EUROPESE UNIE.

Adam Smith
“Consumptie is het enige doel en de enige reden van bestaan van alle productie.” Adam Smith

De Europese Adam Smith Stichting


De Europese Adam Smith Stichting is een gerenommeerde denktank die zich bezighoudt met het bevorderen van het liberale gedachtegoed en van individuele vrijheden binnen de Europese Unie.


We zijn gezeteld in Brussel, het economische en politieke hart van de EU.


We zijn ervan overtuigd dat de economie de som van individuele initiatieven weergeeft. Het is om die reden dat we ons erop toeleggen om inspirerende ideeën te verspreiden voor het beter functioneren van de mondiale economie.
We organiseren regelmatig informatieve campagnes. Deze hebben als doel om de kloof te dichten tussen de manier waarop de crisis wordt aangepakt door de politieke wereld, en de vraag van burgers en bedrijven om een beter Europa.Onze werkterreinen:


· Het op waarde schatten van ondernemerschap
· Het strijden tegen verspilling van publiek geld en onnodige belasting
· Het lobbyen tegen zware en nutteloze regeltjes
· Het pleiten voor hervorming van het educatieve systeem, met meer aandacht
voor private alternatieven
· Het sturen richting een vermindering van uitgaven van de EU en nationale
regeringen

Ontdek onze ideeën

Jean op campagne voor de Europese Adam Smith Stichting


Om bedrijven te stimuleren en aan te moedigen om positief te denken, hebben we Jean Dumont, bekend in de Belgische media om zijn positieve houding, erop uit gestuurd om Europa rond te reizen en een trofee uit te reiken.
Deze prijs beloont het beste initiatief, het meest vernieuwende idee. Het doel is om economische creativiteit te bevorderen, want we zijn ervan overtuigd dat dat de enige mogelijkheid is om Europa te redden van de crisis. U beslist zelf wie er wint!


Volg Jean vanaf november wekelijks in zijn ontmoetingen en acties.

Volg Jean